Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebieden en wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden:

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die via de website worden gesloten http://www.eliottknuets.com.

Sitebeheerders www.eliottknuets.com behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. 

Artikel 2. Aanbieding geldig binnen de limiet van de beschikbare voorraden:

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de limiet van de beschikbare voorraden. Al onze producten zijn gegarandeerd nieuw.

Artikel 3: Onze Prijzen:

Sitebeheerders www.eliottknuets.com behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de geldende prijzen toe te passen die aan u zijn aangegeven op het moment van uw bestelling.

Artikel 4: Betalingswijzen en veiligheid:

De betaling gebeurt online via Bancontact, Paypal of kredietkaart. Betaling per cheque is niet toegestaan. De bestelling wordt pas in behandeling genomen als de betaling is gevalideerd.

Artikel 5: Leveringsvoorwaarden:

Algemeen:

Producten gekocht op www.eliottknuets.com worden geleverd op het afleveradres dat je tijdens het bestelproces hebt opgegeven. De aangegeven tijden zijn gemiddelde tijden en komen overeen met de verwerkingstijden, voorbereiding en bezorging van uw bestelling per post.

Levertijd:

Levering kan variëren van 3 tot 7 werkdagen vanaf ontvangst van uw bestelling.

Dit is een gemiddelde tijd afhankelijk van de bestemming en de beschikbaarheid van het artikel. Overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, tot enige vermindering van de door de koper betaalde prijs en tot enige betaling van schadevergoeding zodra de klant geleverd is binnen 30 werkdagen of 21 werkdagen na de bevestiging van zijn volgorde.

Leveringsmethoden: 

Het bestelde product wordt per post afgeleverd op het adres dat op het bestelformulier van de koper staat.

Controle van het pakket bij aflevering: 

Als de producten aan ons moeten worden geretourneerd, moeten deze binnen twee werkdagen na levering worden geretourneerd. Elke klacht die buiten deze periode wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. Het retourneren van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten in hun originele staat (cellofaan).

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of open is, dient u de staat van de artikelen te controleren. 

Artikel 6: Verantwoordelijkheden:

www.eliottknuets.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van voorraadtekort, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en transportmiddelen en/of communicatie , overstroming , brand. www.eliottknuets.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevolgschade als gevolg van het huidige, bedrijfsverlies, winstderving, gemiste kans, schade of kosten, die kunnen voortvloeien uit de aankoop van de producten. 

– De keuze en aankoop van een product of dienst zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, in het bijzonder door de incompatibiliteit van de apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling of het in twijfel trekken van de verantwoordelijkheid van www.eliottknuets.com.

– Enige verantwoordelijkheid voor www.eliottknuets.com voor enige vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het niet of niet goed uitvoeren van de verkoop van een product of dienst, mag in geen geval een bedrag overschrijden dat gelijk is aan de prijs van het verkochte product.

– Verborgen gebreken: in het geval dat de producten die we aan u hebben geleverd een verborgen gebrek vertonen, zullen we ervoor kiezen dit gebrek te verhelpen of het defecte product te vervangen door een ander. Als we niet in staat zijn om dit te doen, of als we dit niet op tijd kunnen doen vanwege factoren buiten onze controle en onze schuld, zullen we de prijs van het defecte product terugbetalen na ontvangst van dit product.

– De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving en de in België geldende normen.

Artikel 7: Herroepingsrecht en retourprocedure

Volgens de Europese richtlijn 2011/83, u heeft een herroepingsrecht van 14 dagen voor elke online aankoop, vanaf de leveringsdatum van de bestelling, om een ​​artikel te retourneren dat niet bij u past en om een ​​omruiling of terugbetaling zonder boete te vragen, met uitzondering van de retourkosten.

Het product dient in goede staat, in de originele cellofaanverpakking, teruggestuurd te worden naar het volgende adres: Eliott Knuets – 10 Kampendaal – 1653 Dworp – België.

Het herroepingsrecht van “audio, video” artikelen is alleen geldig als de verzegeling door de consument niet is verbroken. Artikelen die door de Klant onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild zijn teruggestuurd, worden niet teruggenomen.

www.eliottknuets.com verbindt zich ertoe om u binnen een periode van minder dan of gelijk aan 30 dagen na ontvangst van de producten terug te betalen onder de hierboven vermelde retourvoorwaarden.

De wijze van terugbetaling zal worden gedaan door overschrijving op de rekening waarvan de bestelling is betaald.

Artikel 8: Algemene verordening gegevensbescherming – AVG

Artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepalen dat eenieder recht heeft op de bescherming van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, hebt u daarom te allen tijde het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt een verzoek indienen bij onze diensten door een e-mail te sturen naar contact@eliottknuets.com.