Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website https://www.eliottknuets.com/ is onderworpen aan de naleving van de hieronder vermelde wettelijke vermeldingen. Door deze website te bezoeken, verklaart u deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en geaccepteerd.

De vertrouwelijkheid van bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen.

1. VERANTWOORDELIJK VOOR DE SITE

Pascal Knuets SRL
Bedrijfsnummer : 0413900285

2. HOST

o2swicth

3. VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer, inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
 2. Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief de verwijzende bron, de duur van het bezoek, paginaweergaven en websitenavigatiepaden;
 3. Informatie zoals uw e-mailadres, uw naam, uw voornaam, uw telefoonnummer, de naam van uw bedrijf die u ons verstrekt bij het verzenden van het contactformulier of het afspraakformulier;
 4. Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en / of nieuwsbrieven;
 5. Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen met betrekking tot de openbaarmaking en behandeling van die persoonlijke informatie onder de voorwaarden van dit beleid.

4. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, wordt gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid of op de relevante pagina’s van de site. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

 1. Onze website en ons bedrijf beheren;
 2. Personaliseer onze website voor u;
 3. Sta uw gebruik van de diensten die op onze website worden aangeboden toe;
 4. U e-mailmeldingen sturen die u specifiek hebt aangevraagd;
 5. U onze nieuwsbrief per e-mail toe te sturen, als u hierom heeft verzocht (u kunt ons op elk moment informeren dat u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen);
 6. Om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf of zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, in de vorm van een publicatie, of als u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kan ons op elk moment informeren over uw wens om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen);
 7. Verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (zonder dat deze derden een individuele gebruiker kunnen identificeren met deze informatie);
 8. Verzoeken en klachten met betrekking tot uw website door of met betrekking tot u verwerken;
 9. De veiligheid van onze website handhaven en fraude voorkomen;
 10. Controleer de naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website (inclusief het bewaken van privéberichten die worden verzonden via de privéberichtenservice van onze website); en
 11. Andere gebruiken.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

5. VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

 1. We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
 2. We zullen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt opslaan op beveiligde servers (beveiligd met wachtwoord en firewall).

6. WIJZIGINGEN

Van tijd tot tijd kunnen we dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U moet deze pagina regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via de privéberichtenservice op onze website.

7. UW RECHTEN

U kunt ons vragen om u alle persoonlijke informatie te geven die we over u bewaren; de overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. De presentatie van voldoende bewijs van uw identiteit (voor deze doeleinden accepteren we over het algemeen een fotokopie van uw paspoort gecertificeerd door een notaris plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres).

We kunnen de door u gevraagde persoonlijke informatie bewaren voor zover wettelijk toegestaan.

8. WEBSITES VAN DERDEN

Onze website bevat hyperlinks naar en informatie over websites van derden. We hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of -praktijken.

9. UPDATING VAN INFORMATIE

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u bewaren, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

10. KOEKJES

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De ID wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina opvraagt ​​van de server teruggestuurd naar de server. Cookies kunnen “persistent” of “sessie” zijn: een permanente cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; Een sessiecookie verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt gesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar de persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan informatie die in cookies is opgeslagen en door cookies is verkregen. We gebruiken alleen sessiecookies en permanente cookies op onze website.

 1. De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder beschreven:
  1. We gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt, gebruikers te volgen wanneer ze door de website bladeren, het gebruik van een website te verbeteren, gebruikswebsite te analyseren, de website te beheren, fraude te voorkomen en de beveiliging van de website te verbeteren , personaliseer de website voor elke gebruiker.